Warning: Illegal string offset 'name' in /home1/khvatq/public_html/kinhlup.info/wp-content/plugins/genesis-simple-sidebars/plugin.php on line 69

Warning: Illegal string offset 'description' in /home1/khvatq/public_html/kinhlup.info/wp-content/plugins/genesis-simple-sidebars/plugin.php on line 71
— Kính lúp chân di động

Kính lúp chân di động L – 885 M

Model L - 885 M

  Trong ngành Spa làm đẹp Chăm sóc da mặt, thẩm mỹ viện, Ngành Da liễu phát hiện bệnh ngoài da, v..v... Trong một số phân xưởng rộng cần di chuyển lúp đến nhiều bộ phận. Dùng kính lúp phù hợp giúp cho mắt Bạn không phải điều … [Read more...]

Kính lúp chân di động L – 886 H

Model L - 886 H

  Trong ngành Spa làm đẹp Chăm sóc da mặt, thẩm mỹ viện, Ngành Da liễu phát hiện bệnh ngoài da, v..v... Trong một số phân xưởng rộng cần di chuyển lúp đến nhiều bộ phận. Dùng kính lúp phù hợp giúp cho mắt Bạn không phải điều … [Read more...]

Kính lúp chân di động L – 882 H

Model L - 882 H

  Trong ngành Spa làm đẹp Chăm sóc da mặt, thẩm mỹ viện, Ngành Da liễu phát hiện bệnh ngoài da, v..v... Trong một số phân xưởng rộng cần di chuyển lúp đến nhiều bộ phận. Dùng kính lúp phù hợp giúp cho mắt Bạn không phải điều … [Read more...]