Warning: Illegal string offset 'name' in /home1/khvatq/public_html/kinhlup.info/wp-content/plugins/genesis-simple-sidebars/plugin.php on line 69

Warning: Illegal string offset 'description' in /home1/khvatq/public_html/kinhlup.info/wp-content/plugins/genesis-simple-sidebars/plugin.php on line 71
— Kính lúp soi đá quý

Lúp thoi 10X/18

Model lúp thoi 10X/18

  Soi Kim Cương, Đá Quý, Các mặt giác cạnh, Mã số cạnh, Thương hiệu khắc trên đá, v..v... Kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch tiện lợi trong mọi công việc kinh doanh, sản xuất.   Tham Khảo Thêm Sản Phẩm Cùng Loại >>> … [Read more...]

Lúp thoi FR10X/12 – D

Model FR10X12 - D

  Soi Kim Cương, Đá Quý, Các mặt giác cạnh, Mã số cạnh, Thương hiệu khắc trên đá, v..v... Kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch tiện lợi trong mọi công việc kinh doanh, sản xuất.   Tham Khảo Thêm Sản Phẩm Cùng Loại >>> … [Read more...]

Lúp thoi T10X/18 – B

Model T10X/18 - B

  Soi Kim Cương, Đá Quý, Các mặt giác cạnh, Mã số cạnh, Thương hiệu khắc trên đá, v..v... Dùng kính lúp, mắt Bạn sẽ không phải điều tiết nhiều để phát hiện lỗi sản phẩm. Kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch tiện lợi trong mọi công … [Read more...]

Lúp thoi T10X/21 – D

Model T10X21 - D

  Soi Kim Cương, Đá Quý, Các mặt giác cạnh, Mã số cạnh, Thương hiệu khắc trên đá, v..v... Dùng kính lúp, mắt Bạn sẽ không phải điều tiết nhiều để phát hiện lỗi sản phẩm. Kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch tiện lợi trong mọi … [Read more...]

Lúp thoi đèn T6L10X/21

Model T6L10X/21

  Soi chấu đính Kim Cương, Đá Quý, Các mặt giác cạnh, Mã số cạnh, Quặng khoáng sản, địa chất, v..v... Kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch tiện lợi trong mọi công việc kinh doanh, sản xuất.   Tham Khảo Thêm Sản Phẩm Cùng Loại … [Read more...]

Lúp lọc đá TF15X/21

Model TF15X/21

  Soi Đá Quý, Các mặt giác cạnh, Mã số cạnh, v..v... Đặc biệt có lớp kính lọc đá giúp nhận biết hổ phách đá giả thật. Kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch tiện lợi trong mọi công việc kinh doanh, sản xuất.   Tham Khảo Thêm … [Read more...]