Warning: Illegal string offset 'name' in /home1/khvatq/public_html/kinhlup.info/wp-content/plugins/genesis-simple-sidebars/plugin.php on line 69

Warning: Illegal string offset 'description' in /home1/khvatq/public_html/kinhlup.info/wp-content/plugins/genesis-simple-sidebars/plugin.php on line 71
— Lúp dạng chén úp

Lúp chén SLA30

Model SLA30

  Kiểm tra các loại bề mặt phẳng, mặt Bê tông, Đồng, Sắt, Giấy in, v.v... Cũng là một dụng cụ học tập cho trẻ em phám phá thế giới côn trùng. Kính lúp giúp mắt Bạn không phải điều tiết nhiều để phát hiện lỗi, chi tiết … [Read more...]

Lúp chén SL30R

Model SL30R

  Kiểm tra các loại bề mặt phẳng, mặt Bê tông, Đồng, Sắt, Giấy in, v.v... Cũng là một dụng cụ học tập cho trẻ em phám phá thế giới côn trùng. Kính lúp giúp mắt Bạn không phải điều tiết nhiều để phát hiện lỗi, chi tiết … [Read more...]

Lúp chén thước SL830R

SL830R

  Kiểm tra các loại bề mặt phẳng, mặt Bê tông, Đồng, Sắt, Giấy in, Bao bì, Trame mực, xem độ nét hình ảnh, v.v... Kính lúp giúp mắt Bạn không phải điều tiết nhiều để phát hiện lỗi, chi tiết nhỏ. Kiểu dáng nhỏ gọn, tiện … [Read more...]

Lúp chén thước SL1016R

Model SL1016R

  Kiểm tra các loại bề mặt phẳng, mặt Bê tông, Đồng, Sắt, Giấy in, Bao bì, Trame mực, xem độ nét hình ảnh, v.v... Kính lúp giúp mắt Bạn không phải điều tiết nhiều để phát hiện lỗi, chi tiết nhỏ. Kiểu dáng nhỏ gọn, tiện … [Read more...]

Lúp chén thước SL1021R

Model SL1021R

    Kiểm tra các loại bề mặt phẳng chất liệu khác nhau như : bề mặt Bê tông, Đồng, Sắt, Giấy in, Bao bì, Trame mực, xem độ nét hình ảnh, v.v... Kính lúp giúp mắt Bạn không phải điều tiết nhiều để phát hiện lỗi, chi tiết … [Read more...]

Lúp dome thước DL1025R

Model DL1025R

  Kiểm tra các loại bề mặt phẳng chất liệu khác nhau như : bề mặt Bê tông, Đồng, Sắt, Giấy in, Bao bì, Trame mực trên thẻ v.v... Kiểu dáng nhỏ gọn, tiện lợi trong kinh doanh, sản xuất.   Tham Khảo Thêm Sản Phẩm Cùng Loại … [Read more...]