Warning: Illegal string offset 'name' in /home1/khvatq/public_html/kinhlup.info/wp-content/plugins/genesis-simple-sidebars/plugin.php on line 69

Warning: Illegal string offset 'description' in /home1/khvatq/public_html/kinhlup.info/wp-content/plugins/genesis-simple-sidebars/plugin.php on line 71
— kính lúp hỗ trợ hàn điện tử

Lúp đội đầu đèn vàng / MG81001 – V

Model MG81001 - V

  Thao tác Lắp rắp Mô hình kỹ thuật, Sửa máy ảnh camera, Điện gia dụng, Vẽ tranh hội họa, Thêu may vải, Ngành Nha Khoa chế tác răng, v..v... Nếu mắt Bạn phải đeo kính do bị tật mắt Bạn vẫn dùng lúp được. Lúp phóng to vật Bạn … [Read more...]

Lúp đội đầu 3Led / MG81001 – E

Model MG81001 - E

    Thao tác Lắp rắp Mô hình kỹ thuật, Sửa máy ảnh camera, Điện gia dụng, Vẽ tranh hội họa, Thêu may vải, Ngành Nha Khoa chế tác răng, v..v... Nếu mắt Bạn phải đeo kính do bị tật mắt Bạn vẫn dùng lúp được. Lúp phóng to vật … [Read more...]

Lúp đội đầu 2Led / MG81001 – B

Model MG81001- B

  Thao tác Lắp rắp Mô hình kỹ thuật, Sửa máy ảnh camera, Điện gia dụng, Vẽ tranh hội họa, Thêu may vải, Ngành Nha Khoa chế tác răng, v..v... Nếu mắt Bạn phải đeo kính do bị tật mắt Bạn vẫn dùng lúp được. Lúp phóng to vật Bạn … [Read more...]

Lúp đội đầu không đèn / MG81007 – B

Model MG81007 - B

  Thao tác sửa chữa kỹ thuật, Sửa đồng hồ, Camera, Máy tính Điêu khắc, Thêu may, làm Thủ công,  v..v... Nếu mắt Bạn phải đeo kính do bị tật mắt Bạn vẫn dùng lúp được. Lúp phóng to vật Bạn cần xem - Sẽ tốt cho Bạn vì mắt … [Read more...]